sd Mi az Orgon energia?
2020. szeptember 22., kedd
Címlap Mi az Orgon energia?

Mi az az ORGON ENERGIA?

Mi az az ORGON ENERGIA?
Az emberiség a világegyetemmel összefüggő, a világról alkotott
képe és ismereteinek nagy része a láthatatlan energiákkal kapcsolatos
tapasztalatoknak az eredménye.
Ezek az energiák, az ember, illetve az emberi agy elvonatkoztató
képességének eredményeként, ősidők óta intenzíven foglalkoztatták az
emberiséget. Megismerésük és hasznosításuk az emberi fajnak egyik
legjellemzőbb vonása.
A láthatatlan energiákat (gravitáció, elektromágneses energia,
radioaktivitás, stb.) szabályozó törvények ismerete számos technológia
fejlődését tette lehetővé.
De létezik még egy energia, mellyel az emberiség évezredek óta
kapcsolatban áll, amit egyes, fejlettebb mentális szinten álló
személyek ismertek és fel is használtak, talán még mióta az emberiség
benépesítette e bolygót. Ez az energia az Életerő.
Az Életerő a titka az állandó, pozitiv változások, az agy- és
önkontroll, és (bármilyen távolságban ható) elme fölötti kontroll
terén, mert minden mentális cselekedetnek és szellemi tevékenységnek
az Életenergia képezi az erőforrását, motorját!
A gondolat Energia, tehát információhordozó is egyben. A gondolat
a gyökere és forrása a szónak, szándéknak és cselekedetnek, valamint
mindenfajta tevékenységnek is a kiindulópontja, így az általunk
óhajtott irányvonalnak -trendnek- és cselekedeteknek is. Az
Életenergia a gondolatot követi, tehát mentálisan irányítható és
bármilyen távolságra ki- és átsugározható.

A történelem folyamán az Életerőt különféle nevekkel illették
(Prana, Mana, Chi, Ki, Nap Éter, Zodiákus Érő, Elektromos és Mágneses
Fluidum, Orgon(e), Aura, Bioenergia, Bioplazma, Pszichikai Érő,
Univerzális Életerő, Egyetemes Életenergia, Egyetemes Alkotó Energia,
Kozmikus Erô, Fényenergia, Fehér Fény, Mentál Erő, Varázserő, Asztrál
Fény, stb., stb., de végeredményben ugyanarról az energiáról volt szó.
(Egyik oldalunkon több mint 100 nevét gyűjtöttük össze ennek az
Egyetemes Energiának).

Az ősi, 5000 évnél is régebbi indiai spirituális hagyomány egy
PRANA-nak nevezett egyetemes energiáról beszél, melyet minden élet
alapvető alkotórészének és forrásának tekint. A Prana szó fordítása:
"abszolút energia". A Prána az élet lélegzete, mely mindent átjár,
minden formán és testen átáramlik és életet lehel beléjük.

A keleti nyelvek különbözőképpen nevezik azt az energiát, amely
szüntelenül kering bennünk és körülöttünk, és amely nemcsak testünket,
de az egész világegyetemet átjárja. A kínaiak csinek, a japánok kínaiak,
a hinduk pedig pránának hívják ezt a mindent átható kozmikus energiát.
A prána tehát maga az életerő, ami életben tart minket.
Ha testi, lelki és szellemi szinten kiegyensúlyozottan élünk, akkor a
prána nadikon keresztül akadálytalanul áramlik. Ha azonban bármelyik
szinten problémánk van, a nadik beszűkülnek vagy elzáródnak, és
szervezetünkbe nem jut elég prána. Energetikai blokkok jönnek létre,
amelyek a kiváltó ok tartós fennállása esetén idővel betegséghez
vezetnek. Ezek a blokkok gátolják az energia szabad áramlását, így
bizonyos szervekben energiahiány, míg máshol energiatöbblet alakul ki.
Mint minden energetikai kezelés, a pránagyógyítás vagy "pránanadi" is
az egyensúly helyreállítására törekszik az energia tudatos és hatékony
irányításán keresztül. A prána tehát gyógyítás céljából másoknak
átadható, szabad áramlásának biztosításával pedig elérhető, hogy az
éltető erő a beteg testének összes sejtjéhez újra eljusson, és ezzel
szervezetének öngyógyító folyamatai felgyorsulhassanak. A pránanadi
holisztikus módszer, így az egész szervezet energiaharmonizációja
elérhető vele.
A prána tudatos átadása nemcsak gyógyításra, hanem megelőzésre, az
egészség fenntartására is alkalmas.
A prána gyógyító hatása:
A pránanadi minden életfolyamatunkat pozitívan befolyásolja. Fizikai
szinten elősegíti a beteg gyógyulását, gyorsítja a regenerációt,
javítja az anyagcserét és enyhíti a fájdalmat. A lélek szintjén segít
a félelem, a harag, a depresszió, a kétely, az aggodalom, a
kimerültség és egyéb problémák leküzdésében. Hatására könnyebben
vesszük a fizikai nehézségeket és a lelki megterhelést, erősebbé és
kreatívabbá válunk. Segít továbbá az önismeretben, személyiségünk
fejlodésében és a másokhoz való viszonyulásunk javulásában.

A kínaiak már a Krisztus előtti 3. évezredben említést tesznek egy
kozmikus, vitális energia létezéséről, melyet ôk CHI-nek (csi-nek)
neveztek. Az Egyetemes Életerő energiája a Chi.
Ez minden energia ősforrása és a létezés különböző területein,
különböző frekvenciában jelenik meg.
Az élet megnyilvánulásának tudati síkja a magunkhoz vett és
elraktározott Egyetemes Életenergia frekvenciájától függ. Minden
anyag, minden test, élő és élettelen, egyaránt ebből az energiából
épül fel, és ez hatja át. LAO-CE anyagtalan leheletnek nevezte.
A Chi egy különleges, jelentős erőként létezik a testben. Kétpólusú
erôt tartalmaz: Yint (Jin-t) és Yangot (Jang-ot).

Yin-Yang

Amikor a Yin és a Yang egyensúlyban van, az élő szervezet egészséges,
ha kiegyensúlyozatlan, betegség állhat be. Az ősi gyógymódok egyik
megfoghatatlan elve a Chi-nek, az Életerőnek a megértésében rejlik.

A japánok KI-nek nevezték ezt az egyetemes energiát.

A polinéziaiak MANA - nak hívták a titokzatos Életerőt, amiből a Kahuna
gyakorlása is ered.

Az egész természetet átható Egyetemes Energia ideája, évszázadokon
keresztül, sok nyugati tudóst is foglalkoztatott.
Időben -és térben- sokkal közelebb hozzánk, Franz Anton Mesmer,
Párizsban végezte orvosi tanulmányait és itt kísérletezik az
Életerővel, melyet "mágneses fluidumként", illetve "állati -animális-
magnetizmusként" határoz meg. Mesmer egyben az Életerő-akkumulátor
feltalálója is.

A XX.-ik század elején dr. Kilner ezreken vizsgálta az emberekből
kisugárzó energiát, az "aurát".

Dr. Wilhelm Reich pszichiáter, Freud kollégája, a XX.-ik század 30-as
és 50-es évei között, kora legfejlettebb elektronikájának és orvosi
műszereinek felhasználásával kísérletezett az általa "Orgone" (orgon)-
nak nevezett Életenergiával. Wilhelm Reich bizonyította be elsőnek,
hogy egy Életerôvel telített közegben az elektroszkóp mutatója jobban
kileng. Szerinte az Orgone általánosan jelenlévő elsődleges
-primordiális- kozmikus energia, mely egyértelműen kimutatható és
bizonyítható vizuális, termikus vagy elektroszkópikus műszerekkel,
ill. a Geiger-Mueller féle készülékkel.

A múlt-századforduló táján dr. Albert Abrams, foglalkozni kezd és
tanulmányoz több fajta, nem hagyományos gyógyítási módszert.
Ezeknek eredményeként megépíti az Oscilloclast nevű készülékét, amit a
radionika készülékek prototípusaként is elfogadhatunk. Helyesen
feltételezi, hogy léteznie kell valamilyen közegnek, mely készülékét
-láthatatlan szálakkal- összeköti páciensével.

A XX. század közepén dr. Ruth Drown és dr. George de la Warr
kifejlesztették a Radionikát, a távolról mérés, diagnosztizálás és
gyógyítás tudományát, amelyben az Életenergiát használták méréseikhez
és a gyógyításaikhoz. (További -bôvebb- információk a Radionika
oldalon találhatók).

A '90-es évek végre meghozták a várva várt áttörést, a régóta vágyott
felfedezést: az Életenergia Generátorok feltalálását. Több mint 30
éves kutatói és fejlesztési munka után, Karl Hans Welz feltalálja és
megépíti az elsô Életenergia Generátort. Ezzel párhuzamosan kidolgozza
elméletét -a Hiper Tér matematika segítségével- az Életerő
tanulmányozásával és működésével kapcsolatosan.

Az Életenergia egy más Térben, (tértípusban) hat, más síkokon -is-
működik, mely teljesen eltér a mi, ismert, háromdimenziós terünktől,
egy úgynevezett Hiper-Térben, melyben azonos dolgok, tárgyak direkt
-egyenes- kapcsolatot, illetve kontaktust teremtenek. Ezen jól ismert
tényből most már következtetni tudjuk a természeti törvényt, melynek
alapján az Életenergia működik és amely kimondja, hogy:

"A TÁVOLSÁG STRUKTURÁLIS KÜLÖNBSÉG(ek) EREDMÉNYE".

Az Életerő könnyedén áthidalja a fizikai teret az azonos struktúrák,
identikus strukturális kapcsolatok segítségével.
Az Egyetemes Életenergia, tehát háromnál több dimenzióban létezik. Az
Életenergia mindenhol jelen van, áthatol minden téren, minden élő és
élettelen testen valamint minden testet összeköt egymással. E mező
változása megelőzi az anyagi világban beálló bármely változást.
Az Életenergiára érvényes a NEGATIV ENTRÓPIA törvénye -elve-.
Az Univerzális Életenergia-mező -mivel az Entrópia ellentéte- folyton
több energiát termel, energiája egyre nő. Egy szép hasonlattal élve,
olyan ez, mint egy bőségszaru, amelyből bármennyit is veszünk ki,
mindig teli marad.
Ezek a gondolatok, ezek az elvek nagyon magukkal ragadóak és
reményteljes jövőt vetítenek elénk.
Sokan, nagyon sokan, akik tanulmányozták az Egyetemes
Életenergia-mezőt, reményüket fejezték ki, hogy talán egy szép napon
az emberiség képes lesz olyan készüléket tervezni és megépíteni, amely
be tud majd hatolni az Egyetemes Életenergia-mezőbe, és kinyeri belőle
számunkra a szükséges energiát (anélkül, hogy működése bármi veszélyt
jelentene számunkra).
Nos, ez a nap majdhogynem egy évtizede, hogy már immár eljött, ugyanis
1992-ben, több mint három évtizedes -az Egyetemes Életerővel való
foglalkozás, kutatás és kísérletezés után-, Karl Hans Welz, feltalálja
és megépíti a világon az első Életerő Generátort, mely folyamatosan
elő tudja állítani számunkra a szükséges Életenergiát, amit aztán
felhasználhatunk magunk és mások érdekében és megsegítésében. Két évre
rá, 1994-ben felfedez egy új, az eddig feltalált leghatékonyabb
anyagot az Életenergia akkumulációban: az Orgonite-ot.

Életerő Generátor: EPG 1100 (Egyetemes Életenergia Generátor)

Az Életerőt általában élőlények generálják és ők is használják fel.
A gondolat a gyökere és forrása az érzelmeknek, a szónak, szándéknak
és cselekedetnek.
A gondolat energia, és mint minden energia: információhordozó is
egyben. A gondolat tehát mindennek a kiindulópontja és a forrása, így
az általunk óhajtott irányvonalnak -trendnek- és cselekedeteknek is.
Az Életenergia Generátorok legfontosabb funkciója mindenek előtt az,
hogy ERŐT ADJANAK GONDOLATAINKNAK!